Brak

Polityka prywatności i polityka cookies

od 2010-10-12 12:00:00 do 2020-08-31 17:17:45

Podstawa i cel przetwarzania

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest POLSKA LIGA SIATKÓWKI S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-112 Warszawa, ul. Bagno 2 („Administrator” lub „PLS”).

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

  • Zawierając umowę na realizację usługi (świadczenia usługi drogą elektroniczną dot. wglądu do jednego z prowadzonych przez PLS serwisów), możemy na tej podstawie przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.
  • Bezpieczeństwa usług, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników, utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  • Za pomocą danych zebranych od użytkowników nie realizujemy celów marketingowych własnych, ani innych podmiotów.

Dane przetwarzane są do momentu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, przykładowo: w przypadku udzielenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu jej cofnięcia, ograniczenia, sprzeciwu lub innych ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Możemy pobierać następujące dane: adresy e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, ip urządzenia z którego ostatnio się zalogowano.

Przekazywanie danych

Dane mogą być powierzane podwykonawcom IT, etc. Przekazywanie następuje na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej m.in. do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów. Dane nie będą przekazywane poza terytorium EOG.

Cookies

Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki cookie.
Szczegółową informację odnośnie zasady wykrzystywania przez nas plików cookie znajdziesz pod tym adresem: http://profil.siatkarskaliga.pl/Polityka-cookies.html

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas, i inne podmioty.

  • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO);
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO);
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO);
  • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO);
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail redakcja@plps.pl.

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Powrót