Sąd Polubowny

Prezes Sądu Polubownego

Ewa Frieze

Sekretarz Sądu Polubownego

Maciej Grzesiuk

sadpolubowny@pls.pl

 

Sąd Polubowny Polskiej Ligi Siatkówki utworzony został w 2000 r. i orzeka nieprzerwanie od 18 lat. Sąd Polubowny jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą przy spółce Polska Liga Siatkówki S.A., powołaną do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania w trybie postępowania polubownego sporów o prawa majątkowe, wynikających ze stosunków prawnych związanych z działalnością w zakresie sportu profesjonalnego, których stroną są kluby, zawodnicy, trenerzy, działacze, organizatorzy, PZPS, sponsorzy lub partnerzy ligi, a także inne podmioty związane z rozgrywkami i zawodami profesjonalnymi.
Aktualnie na „Liście Arbitrów” znajduje się 23 przedstawicieli arbitrażu, w tym radcowie prawni oraz adwokaci, a także trenerzy, działacze sportowi i osoby bezpośrednio związane z profesjonalnym współzawodnictwem w piłce siatkowej.

Dokumenty