Newsletter

Zapisz się do newslettera

Wybierz serwisy z których chcesz otrzymywać newsletter:

Nadto, jeżeli chciałbyś/chciałabyś otrzymywać od Polska Liga Siatkówki S.A. na adres e-mail przeznaczony dla dostarczania Newslettera informacje handlowe i reklamowe o produktach i usługach PLS lub produktach i usługach aktualnych sponsorów/partnerów PLS prosimy również o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o udzielenie nam stosownych zgód.

Dla otrzymywania informacji handlowych o produktach i usługach sponsorów/partnerów PLS drogą e-mail, konieczne jest zaznaczenie przez Ciebie nie tylko Zgody numer 1, ale także Zgody numer 2. Udzielenie poniższych Zgód nr 1 i 2 jest dobrowolne – nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani też nie jest warunkiem dla zawarcia umowy. Masz możliwość udzielenia wszystkich lub niektórych z poniższych zgód, przy czym brak określonej zgody może istotnie utrudnić lub uniemożliwić nam realizację działań opisanych w części dotyczącej „korzyści z udzielenia zgody”.

Informacja o Twoim wieku dla celów marketingowych

Z uwagi na fakt, że w przypadku niektórych sponsorów/partnerów PLS kierowanie reklamy dopuszczalne jest wyłącznie w odniesieniu do osób, które ukończyły 18 rok życia, prosilibyśmy Cię o wskazanie czy ukończyłeś 18 rok życia.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Polska Liga Siatkówki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 (00-112 Warszawa), KRS: 0000151248, NIP: 5213113357, REGON: 016409188. Kontakt z PLS w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez wysłanie korespondencji na adres siedziby lub w poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@pls.pl.

Cel przetwarzania danych: Świadczenie usługi Newslettera, realizacja prawnie uzasadnionych interesów PLS wskazanych niżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, także w celach marketingowych sponsorów/partnerów oraz weryfikacji Twojego wieku, więcej ».

Prawnie uzasadniony interes Administratora: Podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane dla celów marketingu produktów lub usług PLS, jak i dla wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, wobec czego możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw.

Podstawa prawna: Wykonanie umowy mającej za przedmiot otrzymywanie Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także jako „RODO”), wykonania obowiązku prawnego wynikającego m.in. z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), realizacja prawnie uzasadnionych interesów PLS wskazanych wyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych sponsorów/partnerów, podstawą prawną jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), więcej ».

Przetwarzamy Twoje dane: W postaci adresu e-mail, a w przypadku wyrażenia Zgody nr 1 lub Zgody nr 2 także informacji o ukończeniu lub nieukończeniu 18 roku życia, więcej ».

Twoje prawa: Masz prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została wyrażona), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes PLS (wskazany powyżej), a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci także prawo do otrzymania kopii swoich danych oraz przenoszenia danych, więcej ».

Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych są m.in.: współpracownicy PLS, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające PLS systemy teleinformatyczne; operator usługi mailingu; przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania PLS, w tym służącego do obsługi serwisów internetowych PLS, kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje PLS, więcej ».

Prawo do cofnięcia zgody: W każdym momencie możesz wycofać powyższe zgody, więcej ».

Informacje o dobrowolności podania danych: Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne aczkolwiek w przypadku Newslettera jest ono niezbędne do jego otrzymywania, więcej ».

Informacje dodatkowe: Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce Polityka prywatności ».